Prohlášení o vlastnostech

Se změnou sídla společnosti vlastníme nové prohlášení o vlastnostech, které je k dispozici na provozovně.

Dále vlastníme certifikát o nezávadnosti frakce 0/4 a 4/8 pro dětská pískoviště a venkovní hrací plochy.