Prodej materiálů

 Cena bez 21%DPH  
 

Písek netříděný kopaný    směs kameniva mimo normu

75,-Kč/t

 

Písek tříděný na sucho     směs kameniva frakce 0/32 dle ČSN EN 13242

95,-Kč/t

 

Písek tříděný na sucho     směs kameniva frakce 0/8   dle ČSN EN 13242

95,-Kč/t

 

Písek betonářský praný   DTK frakce 0/4   dle ČSN EN 12620,13139,13043,13242

150,-Kč/t

 
Písek do dětského hřiště včetně certifikátu           175,- Kč/t  

Kačírek praný                    HTK frakce 4/8   dle ČSN EN 12620,13043,13242

300,-Kč/t

 
Kačírek praný  f. 4/8 do dětského hřiště včetně certifikátu           325,- Kč/t  

Kačírek praný                    HTK frakce 8/16 dle ČSN EN 12620,13043,13242

300,-Kč/t

 

Kačírek praný                    HTK frakce 16/32 směs kameniva mimo normu

300,-Kč/t

 

Odpad z třídiče

 

 

100,-Kč/t

 

Zemina na terénní úpravy netříděná

 

 

 

100,-Kč/t

 

Zemina na terénní úpravy tříděná

 

 

 

 

200,-Kč/t

 

Zásypový materiál       

 

 

 

 

 

  50,-Kč/t

 
Betonový  recyklát              (dle frakce)                                                                                    180,-  -   250,-Kč/t  
Asfaltový  recyklát               (dle frakce)                                                                                     125,-  -   200,- Kč/t  

                                                       Uložení odpadů

 

170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem  170503

(dle příměsi ostatních materiálů)

 150,- -200,-Kč/t

 

170506  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem  170505

  150,- -200,- Kč/t

 

170101  Beton  do 50 cm

 

 

 

 

 

 

 150,- -300,-Kč/t

 
170101  Beton nad 50 cm                                      
170101 Beton armovaný 
           

       150,- -300,-Kč/t

       150.- -500.- Kč/t

 

170102  Cihly    - 

170102   Cihly duté

  250,-Kč/t

 300.- 500,- Kč/t

 

170103  Tašky a keramické výrobky

 

 

 

 

    250,-Kč/t

 

170508  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507

   150,-Kč/t

 

170802  Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem  170801

ne

 

170302  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

  350,-Kč/t

 
                 

 

 

Dodavatel odpadu musí vyplnit základní popis odpadu a předložit test ekotoxicity dle řádu o výkupu odpadů.

 

Uvedené ceny za uložení odpadů platí pouze při předložení testu ekotoxicity dle řádu o výkupu odpadů.

 

Pro smluvní  odběratele a dodavatele poskytujeme množstevní slevu.

       

Dodavatel poskytne na vyžádání ES prohlášení na výrobek.

         
Vyhrazujeme si právo změny cen během roku                

Výrobce vlastní certifikát systému řízení výroby č.1392 - CPR - 0581

       

Nakládání vozidel do 6-ti tun materiálu je zpoplatněno sazbou 100,-Kč bez DPH